Basis B (Gehoorzame hond)

De cursus Basis B (ook wel Gehoorzame Hond genaamd) is de basis cursus die volgt op de puppycursus. Tijdens de puppycursus hebben we al een aantal basis commando’s geleerd. Tijdens Basis B gaan we deze commando’s verder uitbouwen en leren we er een paar nieuwe oefeningen bij.

Tijdens Basis B komen onder andere de volgende oefeningen aan bod:

  1. Gedrag t.a.v. andere honden
  2. Staan en Betasten
  3. Gebit tonen
  4. Het afliggen 2 min.
  5. Volgen aan de lijn
  6. Komen op bevel (op 10 meter)
  7. Vak zenden
  8. Apporteren
  9. Algemene indruk

De cursus Basis B is geschikt voor alle jonge honden die nog bezig zijn met leren, maar ook volwassen honden die wel een opfriscursus kunnen gebruiken zijn van harte welkom. De focus van de cursus ligt op de aspecten die thuis en buiten van pas komen als basis voor een goed gesocialiseerde hond. Elke oefening heeft dan ook een praktisch nut in de maatschappij.

Er is geen specifieke voor-opleiding vereist voor het aanmelden voor de cursus Basis B. Uiteraard is het fijn als de hond al de puppycursus gedaan heeft, maar verplicht is dit niet. Inschrijving is open voor iedere hond op elk niveau en leeftijd.

De cursus Basis B wordt gegeven op zondagochtend en duurt een uur. De cursus wordt afgesloten met een examen en een certificaat.

IMG_4477